25.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca YUMCO AD VRANJE

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

Poziv-POTPISAN-25.05.2023.pdf