19.01.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca STUP VRŠAC AD VRŠAC

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

Poziv Skupstina STUP 17.02.2021 ok.pdf