24.03.2023.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “ a.d. Beograd

Izveštaj o održanoj sednici Niskogradnja 20.03.2023 POT.pdf