29.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EI NIKOLA TESLA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

poziv za Skupštinu NIKOLA TESLA.pdf