08.11.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „М&V Investments“ а.д. Београд

Poziv akcionarima za vanrednu skupštinu akcionara-potpisano.pdf
Jaвнe нaбaвкe