03.07.2020.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ АД БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д. Београд

POSLOVNI OBJEKTI AD SAZIVANJE PONOVLJENE SKUPŠTINE 27.07.2020..pdf