08.11.2019.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa JUGODRVO-HOLDING a.д. Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «Dunav Stockbroker» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je «PFB INVEST» д.о.о. Београд, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «ЈUGОDRVО-HОLDING» а.д. Београд.

Prinudni otkup akcija izdavaoca JUGODRVO-HOLDING a.d. Beograd.pdf