17.03.2023.

Obaveštenje o izvršenoj delimičnoj isplati pre roka dospeća XI kupona i glavnice I emisije i delimičnom ispisu dugoročnih kuponskih obveznica izdavaoca JP JUGOIMPORT-SDPR Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „M&V Investments“ a.d. Beograd

Jugoimport-SDPR Obaveštenje o delimičnoj isplati pre roka dospeća.pdf