26.09.2022.

Принудни откуп акција издаваоца ГОША МОНТАЖА АД БЕОГРАД

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана „M&V INVESTMENTS“ a.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je откупилац „DECO“ д.о.о., Врњачка Бања, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца „ГОША МОНТАЖА“ а.д. Београд.

Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD.PDF