05.11.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Euro Fineks Broker “а.д. Београд

Poziv za vanrednu sednicu skupštine Jadar ad Loznica.pdf