10.09.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца JУГOEЛEКTРO AД БEOГРAД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Euro Fineks Broker “а.д. Београд

POZIV za vanrednu skupštinu akcionara Jugoelektro ES.pdf