15.03.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca REVNOST AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za redovnu Skupštinu - Revnost ad Novi Sad.pdf