06.07.2020.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца ЂУРО САЛАЈ АД БЕОГРАД

Обавештење оје достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Ilirika Investments“ а.д. Београд

poziv za skupštinu 2020 pdf - Đuro Salaj.pdf