02.08.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца TELEFONKABL AD BEOGRAD

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Intercity broker“а.д. Београд

Telefonkabl sazivanje vanredne skupstine 23.08.2019.pdf