03.02.2023.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца GRADITELЈ HOLDING АД БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Mediolanum Invest“ а.д. Београд

POZIV ZA SKUPŠTINU Graditelj-holding ad (2).pdf