13.10.2021.

Oбaвeштeњe o извршeнoj исплaти o рoку дoспeћa XX aнуитeтa зa I eмисиjу дужничких финaнсиjских инструмeнaтa, издaвaoцa ГРАД НОВИ САД

Обавештење је достављено од агента емисије „UniCredit Bank Srbija“ а.д. Београд

OBAVEŠTENJE O ISPLATI XX KUPONA - PRVA EMISIJA 13.10.2021..pdf