13.03.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GRADITELJ AD KIKINDA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „CONVEST“ a.d. Novi Sad

poziv.pdf