09.08.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ BEOGRAD AD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

obvestenje o isplati I kupona I emisije GRADITELJ BEOGRAD AD.doc