06.12.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća glavnice X emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ŠINVOZ DOO Zrenjanin

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati o roku dospeća i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata X(desete)emisije kratkoročnih obveznica bez objavljivanja prospekta izdavaoca ŠINVOZ DOO Zrenjanin.pdf