15.03.2023.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца ТРЖИШТЕ НОВЦА АД БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Euro Fineks Broker “а.д. Београд

Poziv akcionarima-e.pdf