13.03.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TIGAR AD PIROT

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Societe Generale Banka Srbija“ a.d. Beograd.

Poziv za Skupštinu-29. mart 2019..pdf