05.11.2019.

Обавештење члановима ЦРХоВ у вези измене Терминског плана салдирања закључница за депозитара новца и хартија члана Banca Intesa а.д. Београд

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Banca Intesa“ а.д. Београд

Obaveštenje Banca Intesa.pdf