06.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PUTEVI AD UŽICE

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Poziv za Skupštinu - potpisan.pdf