03.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VOJVODINAPUT- BAČKAPUT AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital “a.d. Beograd

Javni poziv(Sazivanje redovne sednice skupštine akcionara)-Vojvodinaput-Bačkaput 01-941-2- potpisan.pdf