06.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LUKA BEOGRAD AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

1-Luka Beograd-Odluka o sazivanju i objavljivanju saziva redovne sednice Skupstine akcionara.pdf