22.05.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца ТП ЗАПАДНА МОРАВА АД ТРСТЕНИК

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д. Београд

TP ZAMO Poziv za skupštinu dana 24 06 2019.pdf