15.03.2023.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца TПП ЦEНTРOИСTOК AД БOР

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Euro Fineks Broker “а.д. Београд

poziv_skupština_april_2023-potpisan.pdf