15.03.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TPP CENTROISTOK AD BOR

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

poziv_skupština_april_2023-potpisan.pdf