06.12.2018.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца RECREATOURS АД БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д. Београд

Poziv akcionarima za vanrednu Skupštinu Recreatours AD- 27 12 2018.pdf