Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 11877  
Obaveštenja na dan 27. maj 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AGROBANAT AD PLANDIŠTE
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JEDINSTVO METALOGRADNJA AD SEVOJNO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INEX VELEPROMET AD VUČAK
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RAPID AD APATIN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ŽITOPEK AD NIŠ
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VODA VRNJCI AD VRNJAČKA BANJA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ALUMINCO SAR AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD TEHNOGRADNJA ZRENJANIN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VINO ŽUPA AD ALEKSANDROVAC