Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 12514  
Obaveštenja na dan 21. mar 2023.
Obaveštenje o ispisu FI - PSU izdavaoca “VEGA IT BETA” DOO NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 20. mar 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EXPOBANK AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INTERŠPED SUBOTICA AD SUBOTICA
Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara izdavaoca MITROSREM AD SREMSKA MITROVICA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ZIDAR BEČEJ AD
 
Obaveštenja na dan 17. mar 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POSLOVNI OBJEKTI AD BEOGRAD
Obaveštenje o izvršenoj delimičnoj isplati pre roka dospeća XI kupona i glavnice I emisije i delimičnom ispisu dugoročnih kuponskih obveznica izdavaoca JP JUGOIMPORT-SDPR Beograd
 
Obaveštenja na dan 16. mar 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BEOGRADSKA BERZA AD BEOGRAD