Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07053410
ISIN: RSHIDRE07119
Naziv: AQUA MONT SERVICE
JMB: 20346698
Depozitar HoV: JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD
Datum otvaranja: 13. 08. 2019.
Datum zatvaranja: 02. 09. 2019.


Naziv izdavaoca: MILAN BLAGOJEVIĆ A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07342756
ISIN: RSMBLSE42658
Naziv: INVEJ AD
JMB: 06731678
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 30. 07. 2019.
Datum zatvaranja: 26. 08. 2019.


Naziv izdavaoca: NAPREDAK S.PAZOVA AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08011079
ISIN: RSNASPE06399
Naziv: DELTA AGRAR DOO
JMB: 20236434
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 30. 07. 2019.
Datum zatvaranja: 19. 08. 2019.


Naziv izdavaoca: SOJAPROTEIN A.D. BEČEJ
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08114072
ISIN: RSSOJAE21837
Naziv: VICTORIA GROUP AD BEOGRAD
JMB: 17364723
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 13. 08. 2019.
Datum zatvaranja: 02. 09. 2019.


Naziv izdavaoca: TELEVIZIJA LESKOVAC AD LESKOVA
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 06993290
ISIN: RSTVLEE71478
Naziv: MILOSAVLJEVIĆ RADOICA
JMB: 2607948781092
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 30. 07. 2019.
Datum zatvaranja: 19. 08. 2019.