Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: GLOBOS OSIGURANJE A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 06936253
ISIN: RSGLOSE12037
Naziv: BRITISH MOTORS D.O.O.BEOGRAD
JMB: 20913002
Depozitar HoV: TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD
Datum otvaranja: 04. 01. 2021.
Datum zatvaranja: 08. 02. 2021.


Naziv izdavaoca: GLOBOS OSIGURANJE A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 06936253
ISIN: RSGLOSE63444
Naziv: BRITISH MOTORS D.O.O.BEOGRAD
JMB: 20913002
Depozitar HoV: TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD
Datum otvaranja: 04. 01. 2021.
Datum zatvaranja: 08. 02. 2021.


Naziv izdavaoca: RAPID AD APATIN
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08027714
ISIN: RSRAPIE17075
Naziv: XELLA SRBIJA DOO VREOCI
JMB: 07440626
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 24. 12. 2020.
Datum zatvaranja: 08. 02. 2021.