Konkursna dokumentacija

1 - 20 od 102
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara - Električna energija - JNMV 01/2020 04.06.2020.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara - Električna energija - JNMV 02/2019 04.06.2019.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara - Kancelarijski materijal JNMV 01/2019 08.03.2019.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - Nabavka softvera - JN 06/2018 03.10.2018.
Pitanja i odgovori u vezi sa Konkursnom dokumentacijom za dobra - Nabavka smart kartica - JNMV 07/2018 27.09.2018.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - Smart kartice - JNMV 07/2018 21.09.2018.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - Električna energija - JNMV 05/2018 06.06.2018.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti -Usluge osiguranja JNMV 04 2018 29.05.2018.
Pitanja i odgovori u vezi sa Konkursnom dokumentacijom za usluge - Usluge obezbeđenja - JN 02/2018 14.05.2018.
Pitanja i odgovori u vezi sa Konkursnom dokumentacijom za usluge - Usluge obezbeđenja - JN 02/2018 11.05.2018.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - Produženje garancije storage sistema u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti - JN 03/2018 27.04.2018.
Pitanja i odgovori u vezi sa Konkursnom dokumentacijom za usluge - Usluge obezbeđenja - JN 02/2018 20.04.2018.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga obezbeđenja u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti - JN 02/2018 17.04.2018.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara - Kancelarijski materijal - JNMV 01/2018 08.03.2018.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga održavanja mrežne infrastrukture u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti - JNMV 07/2017 09.08.2017.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga održavanja serverskog i storage sistema u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti - JN 06/2017 31.07.2017.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara- Električna energija za potrebe Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti-JNMV 05/2017 06.06.2017.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti usluga-Usluge osiguranja za potrebe Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti - JNMV 04/2017 26.05.2017.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti usluga - Usluge obezbeđenja - JNMV 03/2017 12.05.2017.
Pitanja i odgovori u vezi sa Konkursnom dokumentacijom za usluge - Usluge održavanja higijene-JNMV 02/2017 20.04.2017.