Кoнкурснa дoкумeнтaциja

1 - 20 oд 102
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара - Електрична енергија - ЈНМВ 01/2020 04.06.2020.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара - Електрична енергија - ЈНМВ 02/2019 04.06.2019.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara - Kancelarijski materijal JNMV 01/2019 08.03.2019.
Конкурсна документација за јавну набавку добара - Набавка софтвера - ЈН 06/2018 03.10.2018.
Питања и одговори у вези са Конкурсном документацијом за добра - Набавка смарт картица - ЈНМВ 07/2018 27.09.2018.
Конкурсна документација за јавну набавку добара - Смарт картице - ЈНМВ 07/2018 21.09.2018.
Конкурсна документација за јавну набавку добара - Електрична енергија - ЈНМВ 05/2018 06.06.2018.
Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку мaлe врeднoсти -Услугe oсигурaњa JНMВ 04 2018 29.05.2018.
Питања и одговори у вези са Конкурсном документацијом за услуге - Услуге обезбеђења - ЈН 02/2018 14.05.2018.
Питања и одговори у вези са Конкурсном документацијом за услуге - Услуге обезбеђења - ЈН 02/2018 11.05.2018.
Конкурсна документација за јавну набавку добара - Продужење гаранције storage система у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности - ЈН 03/2018 27.04.2018.
Питања и одговори у вези са Конкурсном документацијом за услуге - Услуге обезбеђења - ЈН 02/2018 20.04.2018.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга обезбеђења у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности - ЈН 02/2018 17.04.2018.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара - Канцеларијски материјал - ЈНМВ 01/2018 08.03.2018.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања мрежне инфраструктуре у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности - ЈНМВ 07/2017 09.08.2017.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања серверског и storage система у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности - ЈН 06/2017 31.07.2017.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара- Електрична енергија за потребе Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности-ЈНМВ 05/2017 06.06.2017.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга-Услуге осигурања за потребе Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности - ЈНМВ 04/2017 26.05.2017.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге обезбеђења - ЈНМВ 03/2017 12.05.2017.
Питања и одговори у вези са Конкурсном документацијом за услуге - Услуге одржавања хигијене-ЈНМВ 02/2017 20.04.2017.