Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8440  
Obaveštenja na dan 18. feb 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NAPREDAK AD PIROT
 
Obaveštenja na dan 14. feb 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 14.02.2019. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "MB INTERTRANS" Lučani
 
Obaveštenja na dan 13. feb 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 13.02.2019. godine
 
Obaveštenja na dan 12. feb 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 12.02.2019. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara GRADITELJ HOLDING AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 11. feb 2019.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća X anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 08. feb 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 08.02.2019. godine