Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 12098  
Obaveštenja na dan 08. avg 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JAROSLAV ČERNI AD BEOGRAD
Obaveštenje o nameri isplate dividende izdavaoca IMPOL SEVAL AD Sevojno
 
Obaveštenja na dan 05. avg 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD IRMOVO STEPANOVIĆEVO
 
Obaveštenja na dan 04. avg 2022.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AMB-GRAFIKA AD NOVI SAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NAPREDAK MLIN AD - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 03. avg 2022.
Prinudni otkup akcija izdavaoca STARI TAMIŠ a.d. Pančevo
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca MIN DIV AD SVRLJIG
 
Obaveštenja na dan 02. avg 2022.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 02.08.2022. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC
 
Obaveštenja na dan 01. avg 2022.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 01.08.2022. godine