Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
14 % 1 % 82 % 0 % 1 % 1 % 1 %

Obaveštenja

1 - 10 od 13273  
Obaveštenja na dan 23. feb 2024.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 23.02.2024. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DIMNIČAR AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca HUTP BALKAN AD BEOGRAD – U STEČAJU
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD HAJDUČICA HAJDUČICA
 
Obaveštenja na dan 22. feb 2024.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOSLOVENSKO REČNO BRODARSTVO AD BEOGRAD
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija ,,TESLA CAPITAL“ AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 21. feb 2024.
Obaveštenje o ispisu FI - PSU izdavaoca “VEGA IT GAMMA” DOO NOVI SAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AGROBANKA AD BEOGRAD - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 20. feb 2024.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca TPP CENTROISTOK A.D. BOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LINDE GAS SRBIJA AD BEČEJ