Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 76 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8350  
Obaveštenja na dan 14. dec 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 14.12.2018. godine
Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara PODUNAVLJE AD ČELAREVO
Obaveštenje o isplaćenoj dividendi izdavaoca LUKA SENTA a.d. Senta
 
Obaveštenja na dan 13. dec 2018.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOZARA AD BANATSKO VELIKO SELO
Isplata dividende izdavaoca LUKA SENTA a.d. Senta
 
Obaveštenja na dan 12. dec 2018.
Obaveštenje o isplaćenoj međudividendi izdavaoca GOŠA FOM a.d. Smederevska Palanka
Obaveštenje o isplaćenoj dividendi izdavaoca GOŠA FOM a.d. Smederevska Palanka
 
Obaveštenja na dan 11. dec 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća III anuiteta i glavnice XXIII emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD
XXXI emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING " DOO NOVI SAD
Isplata međudividende izdavaoca GOŠA FOM a.d. Smederevska Palanka