Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 12316  
Obaveštenja na dan 28. nov 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NOVA PEŠČARA AD DELIBLATO
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PLANINKA a.d. Kuršumlija
 
Obaveštenja na dan 25. nov 2022.
Obaveštenje o nameri isplate dividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca ALTA BANKA a.d. Beograd
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija NOVKOL AD
 
Obaveštenja na dan 24. nov 2022.
Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara izdavaoca GRADITELJ AD KIKINDA
 
Obaveštenja na dan 23. nov 2022.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 23.11.2022. godine
Obaveštenje o povlačenju proizvoda i raskidanju ugovora o namenskim i vlasničkim računima klijenata