Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9639  
Obaveštenja na dan 27. mar 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd
Prinudni otkup akcija izdavaoca VUNIL a.d. Leskovac
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca CHEMOS a.d. Palić
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA a.d. Bačka Palanka
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AGROSEME PANONIJA AD SUBOTICA – U STEČAJU
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUNAV RE a.d.o. Beograd
Obaveštenje o odlaganju Vanredne Skupštine akcionara izdavaoca GALENIKA a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 26. mar 2020.
Obaveštenje o održavanju Vanredne Skupštine akcionara izdavaoca HUP BALKAN AD Beograd u likvidaciji
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GLOBOS OSIGURANJE ADO Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUBMES BANKA AD Beograd