Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9829  
Obaveštenja na dan 04. jun 2020.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 04.06.2020. godine
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca VETERINARSKA STANICA SREMSKA MITROVICA a.d. Sremska Mitrovica
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca DINARA SERVIS a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca DINARA GRADNJA a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca RIMEX a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca PP BORAC a.d. Šurjan
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca AQUATUS a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca NOVOSADSKI SAJAM a.d. Novi Sad
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 03. jun 2020.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 03.06.2020. godine