Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 84 % 0 % 1 % 1 % 0 %

Obaveštenja

1 - 10 od 13070  
Obaveštenja na dan 22. sep 2023.
Obaveštenje o dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti i početku primene izmena i dopuna Pravila poslovanja i Pravilnika o tarifi Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOINSPEKT AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu dužničkih finansijskih instrumenata izdavaoca Beohemija d.o.o. Beograd
 
Obaveštenja na dan 21. sep 2023.
Obaveštenje u vezi isplate dividende izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu FI - PSU izdavaoca „VEGA IT LAMBDA“ DOO NIŠ
Prinudni otkup akcija izdavaoca YUHOR-EXPORT a.d. Jagodina
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca „METALAC HOME MARKET“ AD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 20. sep 2023.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 20.09.2023. godine
Obaveštenje o isplati dividende izdavaoca DDOR GARANT AD BEOGRAD