Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7307  
Obaveštenja na dan 26. okt 2016.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 26.10.2016. godine
Prinudni otkup akcija izdavaoca INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE a.d. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "Autoprevoz-Loznica" a.d. Loznica -u stečaju
 
Obaveštenja na dan 24. okt 2016.
Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca TRŽIŠTE NOVCA a.d. Beograd
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TERMOELEKTRO-ENEL a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 21. okt 2016.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo
 
Obaveštenja na dan 20. okt 2016.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I anuiteta za XIV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 19. okt 2016.
XVI emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" DOO NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća X anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. Finance d.o.o. Šabac
 
Obaveštenja na dan 18. okt 2016.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice i kupona za XIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD