Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 84 % 0 % 1 % 1 % 0 %

Obaveštenja

11 - 20 od 12832  
Obaveštenja na dan 01. jun 2023.
Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara izdavaoca RATAR AD PANČEVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IPM ZMAJ AD ZEMUN
 
Obaveštenja na dan 31. maj 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NOVINSKO IZDAVAČKO PREDUZEĆE KOMPANIJA BORBA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca REVNOST AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BPŠ BANKA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca Preduzeće za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine SLOBODNA ZONA BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TPP CENTROISTOK AD BOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMPANIJA SLOBODNA ZONA BEOGRAD AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD TEHNOGRADNJA ZRENJANIN