Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
14 % 1 % 82 % 0 % 1 % 1 % 1 %

Obaveštenja

11 - 20 od 13400  
Obaveštenja na dan 08. apr 2024.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ARIUS AD BEOGRAD - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 05. apr 2024.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PODUNAVLJE AD BAČKA PALANKA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD IRMOVO STEPANOVIĆEVO
Obaveštenje o ispisu FI - PSU izdavaoca „INCEPTION“ DOO BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca METALAC PROLETAR AD GORNJI MILANOVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD IRMOVO STEPANOVIĆEVO
 
Obaveštenja na dan 04. apr 2024.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 04.04.2024. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JADRAN AD NOVA GAJDOBRA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MOSTPROJEKT AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SRBIJATRANSPORT AD BEOGRAD