Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2021. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 57.567.863.00 615 39.40
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 27.408.586.00 186 18.76
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.798.019.00 363 12.87
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.138.335.00 70 10.36
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.772.164.00 81 6.69
6. TEZORO BROKER AD (17417606) 6.230.470.00 13 4.26
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.476.062.00 14 1.69
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 2.173.890.00 13 1.49
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.138.460.00 34 1.46
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.287.661.00 20 0.88

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 36.770.674.00 179 25.17
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 34.501.280.00 204 23.62
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 23.029.254.00 33 15.76
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.187.959.00 73 6.29
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 9.001.500.00 7 6.16
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 7.559.990.00 18 5.17
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.783.190.00 35 3.96
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.634.425.00 100 3.86
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.627.304.00 711 2.48
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 3.020.240.00 13 2.07


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.408.900.00 30 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 452.500.00 1 32.12
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 417.900.00 7 29.66
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 198.300.00 7 14.07
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 181.900.00 8 12.91
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 87.400.00 2 6.20
6. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 37.100.00 2 2.63
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 25.400.00 1 1.80
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.300.00 1 0.38
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.100.00 1 0.22


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 543.980.463.60 264 52.62
2. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 380.850.372.45 1 36.84
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 57.969.974.28 166 5.61
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 38.734.720.12 2151 3.75
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.906.771.50 7 0.76
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.574.989.52 4 0.25
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.528.800.00 31 0.15
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 281.828.27 2 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 481.869.743.60 168 46.61
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 388.493.143.95 5 37.58
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 72.011.465.45 773 6.97
4. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 35.760.102.00 110 3.46
5. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 17.136.586.00 1172 1.66
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 11.016.623.04 16 1.07
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.313.335.07 227 0.61
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 5.681.206.04 25 0.55
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.436.413.77 24 0.53
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 5.005.945.00 13 0.48


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 121.000.000.000.00 4 46.23
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 80.000.000.000.00 4 30.56
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 12.000.000.000.00 4 4.58
4. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 11.000.000.000.00 2 4.20
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.000.000.000.00 2 3.44
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 8.000.000.000.00 2 3.06
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 7.200.000.000.00 4 2.75
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.000.000.000.00 2 1.53
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.000.000.000.00 2 1.15
10. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 2.350.000.000.00 4 0.90

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 261.750.000.000.00 35 100.00