Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2021. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 206.172.522.00 37 51.86
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 68.178.987.00 229 17.15
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 36.356.726.00 316 9.15
4. TEZORO BROKER AD (17417606) 29.294.987.00 25 7.37
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 27.079.488.00 598 6.81
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.148.286.00 51 2.80
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.176.729.00 64 1.55
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 4.296.372.00 76 1.08
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.171.200.00 7 0.80
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.811.041.00 164 0.46

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 151.166.268.00 173 38.03
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 65.232.945.00 131 16.41
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 55.256.785.00 6 13.90
4. TEZORO BROKER AD (17417606) 25.848.450.00 9 6.50
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 25.644.643.00 115 6.45
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 18.532.154.00 151 4.66
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 17.666.675.00 17 4.44
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 9.062.089.00 28 2.28
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.626.408.00 28 2.17
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 6.082.760.00 5 1.53


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 31.468.250.00 39 94.41
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.862.400.00 58 5.59

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 20.762.500.00 1 62.29
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 10.963.900.00 88 32.89
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.592.250.00 7 4.78
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 12.000.00 1 0.04


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 206.131.349.98 5 45.30
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 197.988.644.01 393 43.51
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 20.553.595.00 30 4.52
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 15.620.995.00 107 3.43
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 4.874.612.08 67 1.07
6. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 3.777.300.00 2 0.83
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 3.723.192.00 1 0.82
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.307.640.21 1 0.29
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 948.750.00 2 0.21
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 82.000.00 1 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 141.993.923.63 143 31.20
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 134.191.349.98 2 29.49
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 73.100.750.00 7 16.06
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 62.723.403.41 332 13.78
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 21.915.650.92 34 4.82
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 12.444.992.00 68 2.73
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 3.844.600.21 2 0.84
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.723.593.14 9 0.38
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.307.640.21 1 0.29
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 919.233.59 6 0.20


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 35.998.515.00 1 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 35.998.515.00 1 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 147.000.000.000.00 5 42.55
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 97.000.000.000.00 5 28.08
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 26.000.000.000.00 5 7.53
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 19.000.000.000.00 3 5.50
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.000.000.000.00 3 3.76
6. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 12.000.000.000.00 2 3.47
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.000.000.000.00 1 2.32
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.300.000.000.00 2 2.11
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 6.800.000.000.00 3 1.97
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.000.000.000.00 1 1.45

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 345.500.000.000.00 38 100.00