Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec oktobar 2018. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 188.614.758.00 23 27.81
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 153.335.210.00 55 22.61
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 104.422.098.00 1754 15.40
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 78.903.440.00 49 11.64
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 55.040.986.00 17 8.12
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 22.845.360.00 9 3.37
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.848.165.00 984 2.48
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 16.385.867.00 129 2.42
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 11.994.600.00 5 1.77
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.174.056.00 290 1.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 325.881.796.00 95 48.06
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 138.339.109.00 85 20.40
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 78.486.240.00 4 11.57
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 28.702.102.00 319 4.23
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.396.096.00 316 2.86
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 18.869.400.00 1 2.78
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 18.765.914.00 54 2.77
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 8.584.800.00 2 1.27
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 7.463.992.00 2640 1.10
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 6.591.377.00 216 0.97


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 787.303.621.00 320 95.80
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.610.540.00 38 2.87
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 10.876.916.00 9 1.32

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 703.180.595.00 3 85.57
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.977.747.00 39 3.65
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 18.579.921.00 68 2.26
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 18.124.994.00 83 2.21
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 11.927.948.00 19 1.45
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.922.862.00 11 1.09
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.966.173.00 41 0.85
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 4.826.235.00 19 0.59
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 4.608.248.00 26 0.56
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.094.664.00 6 0.50


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 70.831.430.53 51 80.38
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 11.443.368.00 4 12.99
3. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 2.688.000.00 2 3.05
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.223.465.47 24 1.39
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.069.230.36 1 1.21
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 479.978.40 5 0.54
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 224.000.00 1 0.25
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 86.681.42 1 0.10
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 73.371.12 1 0.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 67.086.961.44 6 76.13
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.377.077.69 6 4.97
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.804.684.00 1 4.32
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.502.000.00 1 2.84
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.815.472.32 3 2.06
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.691.052.54 5 1.92
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.408.000.00 1 1.60
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.332.000.00 1 1.51
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.118.212.80 7 1.27
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.069.230.36 1 1.21


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 45.289.870.000.00 5 30.85
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 23.009.910.000.00 4 15.67
3. EUROBANK A.D. (17171178) 20.450.970.000.00 5 13.93
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 13.032.050.000.00 3 8.88
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.638.500.000.00 4 6.57
6. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 6.100.000.000.00 4 4.16
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.540.770.000.00 4 3.77
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.464.980.000.00 2 3.72
9. MOBI BANKA AD (17138669) 4.235.990.000.00 5 2.89
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 4.150.000.000.00 4 2.83

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 146.800.000.000.00 57 100.00