Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec avgust 2018. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 306.249.778.00 48 48.58
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 75.616.026.00 121 11.99
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 45.153.990.00 23 7.16
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 40.933.208.00 20 6.49
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 35.922.228.00 287 5.70
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 32.066.215.00 1203 5.09
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 30.550.434.00 236 4.85
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.826.844.00 389 2.19
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 13.068.560.00 26 2.07
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.757.458.00 93 1.87

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 261.845.352.00 8 41.54
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 172.938.989.00 92 27.43
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 40.401.893.00 31 6.41
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 31.748.964.00 263 5.04
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 20.457.578.00 38 3.25
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 20.021.144.00 3 3.18
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 17.816.970.00 27 2.83
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.124.821.00 255 2.24
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.782.971.00 230 2.19
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.898.724.00 2438 1.57


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.460.363.75 6 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 822.867.50 3 56.35
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 438.561.25 2 30.03
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 198.935.00 1 13.62


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 743.853.332.77 24 92.23
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 24.360.462.28 47 3.02
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 15.795.620.55 39 1.96
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 10.789.569.59 46 1.34
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.835.770.00 2 1.22
6. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 1.897.810.00 2 0.24

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 733.421.142.09 1 90.94
2. JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD (17162128) 23.338.103.00 36 2.89
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 11.232.458.22 36 1.39
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.461.835.53 3 1.30
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.225.055.22 23 0.90
6. CAPITALONE A.D. BEOGRAD (20293560) 3.362.382.50 2 0.42
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.346.541.39 2 0.41
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.177.624.05 8 0.39
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.457.624.17 3 0.30
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 1.881.810.00 1 0.23


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.527.575.798.30 4 24.38
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.426.707.000.00 1 23.41
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.709.976.800.00 2 16.50
4. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 1.173.682.116.00 1 11.32
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.024.460.287.12 7 9.88
6. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 629.055.208.90 2 6.07
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 554.836.000.00 1 5.35
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 145.249.144.60 2 1.40
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 125.261.890.60 2 1.21
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 49.236.146.64 1 0.47

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 10.366.040.392.16 23 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 49.500.000.000.00 5 16.18
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 48.550.000.000.00 4 15.87
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 34.850.000.000.00 5 11.39
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 34.000.000.000.00 5 11.11
5. EUROBANK A.D. (17171178) 32.500.000.000.00 5 10.62
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 30.000.000.000.00 3 9.81
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.650.000.000.00 5 7.08
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 14.000.000.000.00 4 4.58
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 13.700.000.000.00 5 4.48
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 8.300.000.000.00 5 2.71

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 305.950.000.000.00 77 100.00