Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2018. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 627.596.969.00 47 55.40
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 110.651.008.00 67 9.77
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 76.646.401.00 425 6.77
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 70.518.903.00 1045 6.23
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 64.399.766.00 398 5.69
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 63.013.317.00 8 5.56
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 60.809.095.00 8 5.37
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 24.686.554.00 257 2.18
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 12.371.223.00 717 1.09
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 7.487.803.00 585 0.66

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 595.411.513.00 91 52.56
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 250.518.309.00 70 22.12
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 93.944.403.00 289 8.29
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 78.806.247.00 293 6.96
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 31.164.516.00 15 2.75
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.455.235.00 188 1.72
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 14.033.832.00 31 1.24
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 12.944.549.00 2478 1.14
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.046.544.00 224 0.98
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.421.974.00 18 0.83


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 318.946.248.42 176 94.92
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 14.551.666.90 416 4.33
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.516.257.06 11 0.75

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 77.036.944.32 11 22.93
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 57.383.931.32 53 17.08
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 42.071.402.29 63 12.52
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 33.576.704.63 79 9.99
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 31.735.158.76 58 9.44
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 24.341.575.35 102 7.24
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 22.077.609.14 10 6.57
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.671.887.76 10 2.28
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 7.433.870.22 11 2.21
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.162.378.47 6 2.13


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 296.106.500.00 1 57.24
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 109.500.509.83 9 21.17
3. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 61.471.176.00 6 11.88
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 13.759.483.66 221 2.66
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 11.532.600.00 1 2.23
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 8.803.860.00 2 1.70
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 7.680.600.00 118 1.48
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.236.253.50 165 0.63
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.063.000.00 2 0.59
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.258.000.00 4 0.24

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 296.106.500.00 1 57.24
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 98.431.494.88 121 19.03
3. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 61.471.176.00 6 11.88
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 23.384.993.91 2 4.52
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.532.600.00 1 2.23
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 10.994.505.00 49 2.13
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.044.374.74 3 0.59
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.968.500.00 1 0.57
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.797.618.66 173 0.54
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 1.915.726.00 81 0.37


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 25.807.870.000.00 3 19.14
2. EUROBANK A.D. (17171178) 20.000.000.000.00 4 14.83
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 15.503.940.000.00 3 11.50
4. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 13.500.000.000.00 4 10.01
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.000.000.000.00 3 9.64
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.000.000.000.00 2 9.64
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.000.000.000.00 1 5.93
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 5.000.000.000.00 2 3.71
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 3.800.000.000.00 3 2.82
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.200.790.000.00 2 2.37

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 134.850.000.000.00 48 100.00