Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2023. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 116.722.563.00 625 31.27
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 106.128.223.00 78 28.43
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 47.131.389.00 77 12.63
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 34.515.754.00 425 9.25
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 34.432.731.00 281 9.22
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.545.990.00 94 4.43
7. TEZORO BROKER AD (17417606) 7.320.762.00 39 1.96
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.832.490.00 94 1.56
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 3.973.710.00 2 1.06
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 546.599.00 27 0.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 144.424.519.00 381 38.69
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 79.465.671.00 365 21.29
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 72.450.685.00 7 19.41
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 33.813.637.00 126 9.06
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 18.371.526.00 660 4.92
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.519.998.00 55 2.01
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 6.017.181.00 40 1.61
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.950.996.00 63 1.59
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.600.153.00 30 0.96
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.643.910.00 13 0.44


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 89.675.670.00 10 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 73.147.725.00 1 81.57
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 13.265.070.00 3 14.79
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.174.635.00 2 1.31
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.091.580.00 1 1.22
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 818.685.00 2 0.91
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 177.975.00 1 0.20


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 163.401.239.55 351 76.79
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 22.278.970.90 89 10.47
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 21.064.407.00 12 9.90
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.061.705.00 1 1.44
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.407.273.09 21 0.66
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.402.047.36 5 0.66
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 182.000.00 4 0.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 59.606.682.38 158 28.01
2. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 42.285.408.00 45 19.87
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 25.347.460.00 18 11.91
4. INTERCITY BROKER AD (17421506) 19.422.037.75 90 9.13
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 12.983.209.49 32 6.10
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.791.111.25 7 5.54
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.460.204.90 10 4.45
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.330.825.91 30 4.38
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.174.050.88 11 2.90
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 3.127.879.07 18 1.47


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.932.476.000.00 1 18.27
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.034.532.822.20 6 15.50
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.685.190.410.52 5 14.43
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.548.199.106.04 7 14.01
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.541.620.600.00 5 10.91
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.523.587.330.00 9 10.85
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.544.222.473.47 1 4.76
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.483.119.000.00 1 4.57
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 593.247.600.00 2 1.83
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 593.247.600.00 1 1.83

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 32.471.352.929.43 41 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 185.000.000.000.00 4 19.27
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 150.000.000.000.00 4 15.63
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 118.677.430.000.00 4 12.36
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 104.862.570.000.00 4 10.92
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 92.000.000.000.00 4 9.58
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 77.000.000.000.00 4 8.02
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 62.000.000.000.00 4 6.46
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 46.000.000.000.00 4 4.79
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 38.000.000.000.00 4 3.96
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 29.000.000.000.00 4 3.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 960.000.000.000.00 60 100.00