Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec maj 2023. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 110.419.400.00 1 36.16
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 82.527.270.00 255 27.03
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 48.355.671.00 523 15.84
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 22.057.253.00 296 7.22
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.913.072.00 51 2.92
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 8.334.600.00 6 2.73
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.374.604.00 36 2.09
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 4.538.449.00 36 1.49
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.972.961.00 75 1.30
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.718.093.00 57 1.22

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 113.101.723.00 28 37.04
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 84.482.584.00 182 27.67
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.619.303.00 241 8.72
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 22.137.211.00 49 7.25
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 20.708.967.00 113 6.78
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 20.234.408.00 670 6.63
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.618.209.00 34 1.51
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 4.319.155.00 19 1.41
9. INTERCITY BROKER AD (17421506) 3.762.990.00 10 1.23
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.121.875.00 74 0.69


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.846.200.00 29 58.81
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.640.000.00 7 33.88
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 353.700.00 11 7.31

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.414.900.00 26 49.90
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.898.900.00 6 39.23
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 274.500.00 10 5.67
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 142.000.00 3 2.93
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 79.200.00 1 1.64
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 30.400.00 1 0.63


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 92.557.787.70 160 66.12
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 15.120.000.00 1 10.80
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 14.008.849.74 1 10.01
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.311.140.00 10 4.51
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.952.571.06 2 2.82
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.725.000.00 1 2.66
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.247.000.00 4 1.61
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.052.575.00 1 1.47
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 12.500.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 59.815.885.05 66 42.73
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 16.822.265.55 11 12.02
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 15.328.849.74 2 10.95
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.180.694.81 23 9.42
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.441.510.45 5 3.89
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.760.980.00 9 3.40
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.966.081.90 3 2.83
8. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 3.917.347.50 26 2.80
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 3.789.143.40 9 2.71
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.596.837.25 2 2.57


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.443.703.464.00 5 32.92
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.097.051.103.12 5 22.54
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.283.369.600.00 1 14.52
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.525.050.500.00 2 6.74
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.488.033.363.25 3 6.58
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.416.833.600.00 1 6.27
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.114.629.300.00 2 4.93
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 629.409.260.00 2 2.78
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 615.631.800.00 1 2.72

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 22.613.711.990.37 22 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 275.000.000.000.00 5 16.62
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 252.730.180.000.00 5 15.27
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 245.993.150.000.00 5 14.86
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 190.000.000.000.00 5 11.48
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 134.156.850.000.00 5 8.11
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 122.770.280.000.00 5 7.42
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 103.564.810.000.00 5 6.26
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 100.000.000.000.00 5 6.04
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 77.699.540.000.00 4 4.69
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 55.426.910.000.00 5 3.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.655.000.000.000.00 85 100.00