Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec april 2023. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 287.737.782.00 255 68.27
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 59.745.638.00 173 14.17
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 30.034.965.00 385 7.13
4. TEZORO BROKER AD (17417606) 19.258.872.00 35 4.57
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.978.193.00 32 2.37
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.030.804.00 75 0.96
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.724.577.00 21 0.88
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.061.595.00 62 0.73
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.164.818.00 29 0.51
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 954.459.00 12 0.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 146.461.001.00 65 34.75
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 139.090.184.00 14 33.00
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 64.981.682.00 272 15.42
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 37.945.757.00 31 9.00
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 11.472.442.00 518 2.72
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.369.448.00 119 2.46
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.781.427.00 10 0.90
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 3.149.437.00 23 0.75
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.445.521.00 15 0.34
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.400.914.00 3 0.33


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.640.800.00 59 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.523.200.00 5 54.37
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.822.000.00 45 39.26
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 144.400.00 4 3.11
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 72.400.00 1 1.56
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 40.000.00 1 0.86
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.200.00 2 0.63
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 9.600.00 1 0.21


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.427.857.463.07 9 84.52
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 339.193.395.24 37 11.81
3. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 61.474.800.00 6 2.14
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 25.536.766.03 121 0.89
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 5.302.343.20 12 0.18
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.954.192.51 10 0.17
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.510.000.00 1 0.16
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.843.800.00 11 0.13

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.428.941.716.83 13 84.55
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 330.651.525.84 41 11.51
3. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 42.118.800.00 2 1.47
4. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 12.483.530.30 22 0.43
5. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 12.156.000.00 1 0.42
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 8.687.914.20 12 0.30
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.267.160.16 4 0.29
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.776.673.35 19 0.27
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.659.733.04 7 0.23
10. INTERCITY BROKER AD (17421506) 5.735.022.36 49 0.20


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 22.003.827.900.00 3 66.11
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.861.851.000.00 2 8.60
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.508.530.800.00 3 7.54
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.199.502.900.00 4 3.60
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.168.015.528.00 5 3.51
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.023.847.541.00 2 3.08
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 803.792.800.00 1 2.41
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 699.661.442.76 1 2.10
9. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 602.844.600.00 1 1.81
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 413.398.965.00 4 1.24

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 33.285.273.476.76 26 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 189.332.140.000.00 4 14.45
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 188.673.820.000.00 4 14.40
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 186.802.390.000.00 4 14.26
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 160.000.000.000.00 4 12.21
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 138.603.200.000.00 4 10.58
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 96.000.000.000.00 4 7.33
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 88.000.000.000.00 4 6.72
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 80.000.000.000.00 4 6.11
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 77.159.320.000.00 4 5.89
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 40.511.520.000.00 3 3.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.310.000.000.000.00 60 100.00