Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec januar 2023. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 33.152.307.00 488 29.86
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 24.300.452.00 140 21.88
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.832.082.00 276 13.36
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 8.473.505.00 34 7.63
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.497.467.00 67 6.75
6. TEZORO BROKER AD (17417606) 6.833.012.00 99 6.15
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 6.653.802.00 15 5.99
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.690.900.00 4 2.42
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.201.697.00 52 1.98
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.028.630.00 12 1.83

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 43.000.559.00 203 38.72
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 22.905.361.00 148 20.63
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 17.126.198.00 641 15.42
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 11.773.512.00 27 10.60
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.155.381.00 52 3.74
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 3.659.580.00 10 3.30
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.769.727.00 17 2.49
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.056.630.00 10 1.85
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 976.547.00 8 0.88
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 927.548.00 63 0.84


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 127.960.000.00 29 91.77
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.475.036.00 177 8.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 64.842.834.00 4 46.50
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 36.435.732.00 11 26.13
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 27.775.864.00 29 19.92
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.557.000.00 135 3.27
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.343.892.00 10 1.68
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.449.910.00 1 1.04
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 819.000.00 7 0.59
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 510.544.00 1 0.37
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 426.218.00 6 0.31
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 195.208.00 1 0.14


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 19.213.762.00 96 71.96
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.278.393.69 10 12.28
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.303.353.59 41 8.63
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.042.440.00 1 3.90
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 581.750.00 2 2.18
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 146.163.24 2 0.55
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 135.000.00 2 0.51
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.040.00 3 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 18.944.770.00 77 70.95
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.872.781.99 37 21.99
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 803.405.29 16 3.01
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 557.500.00 2 2.09
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 215.754.00 1 0.81
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 146.163.24 2 0.55
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 107.250.00 1 0.40
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 43.898.00 17 0.16
9. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 9.340.00 1 0.03
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.040.00 3 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 9.978.616.366.36 4 28.39
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.511.890.490.00 9 21.37
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.016.579.200.00 4 17.12
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.421.569.500.00 1 12.58
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.294.799.000.00 9 6.53
6. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.817.157.818.76 2 5.17
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.140.715.802.45 5 3.25
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 982.571.000.00 3 2.80
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 589.542.600.00 1 1.68
10. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 393.028.400.00 1 1.12

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 35.146.470.177.57 39 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 155.000.000.000.00 4 20.53
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 129.080.600.000.00 4 17.10
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 95.277.780.000.00 4 12.62
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 88.000.000.000.00 3 11.66
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 66.000.000.000.00 4 8.74
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 61.130.510.000.00 4 8.10
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 32.000.000.000.00 4 4.24
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 31.650.790.000.00 4 4.19
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 26.000.000.000.00 3 3.44
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 21.000.000.000.00 3 2.78

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 755.000.000.000.00 53 100.00