Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2022. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 131.842.642.00 43 30.85
2. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 97.114.380.00 1 22.73
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 65.640.505.00 311 15.36
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 35.582.107.00 490 8.33
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 27.625.334.00 244 6.46
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.063.550.00 463 3.99
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 15.345.670.00 3 3.59
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 11.884.364.00 57 2.78
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 9.813.680.00 93 2.30
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 9.015.388.00 39 2.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 124.292.028.00 4 29.09
2. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 97.367.380.00 2 22.79
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 67.589.345.00 216 15.82
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 36.308.093.00 118 8.50
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 32.024.732.00 1032 7.49
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 20.436.151.00 56 4.78
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.043.938.00 191 3.75
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 15.218.342.00 78 3.56
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 7.857.176.00 55 1.84
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 6.968.450.00 12 1.63


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 55.017.806.00 39 87.41
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.790.700.00 22 7.61
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.135.000.00 30 4.98

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 26.584.106.00 29 42.23
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 15.521.900.00 29 24.66
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.035.000.00 5 19.12
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.918.600.00 1 6.23
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.905.000.00 1 4.62
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.038.100.00 22 1.65
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 581.000.00 1 0.92
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 359.800.00 3 0.57


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.117.853.443.62 9 92.69
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 26.299.980.00 1 2.18
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 23.308.783.00 2 1.93
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 16.337.901.07 24 1.35
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 8.757.693.42 129 0.73
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.269.876.00 27 0.52
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.294.309.18 9 0.44
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.859.400.00 2 0.15
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.100.00 2 0.00
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 36.000.00 2 0.00
11. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 30.315.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.117.853.443.62 9 92.69
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 48.588.763.00 2 4.03
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.519.996.92 135 2.03
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.196.633.60 4 0.76
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.283.925.85 22 0.19
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.350.000.00 1 0.11
7. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 1.107.364.00 14 0.09
8. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 512.567.00 9 0.04
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 233.717.25 5 0.02
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 219.906.90 4 0.02


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.517.540.811.80 2 47.37
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 911.677.664.34 3 28.46
3. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 382.025.371.94 1 11.92
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 303.467.700.00 2 9.47
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 89.168.925.85 1 2.78

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 3.203.880.473.93 9 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 115.000.000.000.00 4 23.71
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 103.400.000.000.00 4 21.32
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 38.666.670.000.00 4 7.97
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 37.000.000.000.00 3 7.63
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 35.000.000.000.00 3 7.22
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 34.500.000.000.00 4 7.11
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 27.900.000.000.00 4 5.75
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 16.500.000.000.00 3 3.40
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 16.333.330.000.00 3 3.37
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 16.000.000.000.00 3 3.30
11. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 16.000.000.000.00 4 3.30

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 485.000.000.000.00 49 100.00