Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec januar 2014. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.375.700.757.00 269 72.49
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 488.127.286.00 2232 14.89
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 134.236.985.00 8230 4.10
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 109.184.533.00 3477 3.33
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 59.313.933.00 2076 1.81
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 37.844.118.00 1713 1.15
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 24.493.917.00 315 0.75
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.432.366.00 1114 0.35
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.161.364.00 128 0.31
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 4.569.399.00 355 0.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.213.148.135.00 8 37.02
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 926.885.845.00 202 28.28
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 649.152.678.00 826 19.81
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 127.423.553.00 127 3.89
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 70.934.340.00 4 2.16
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 56.578.707.00 138 1.73
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 50.514.126.00 17654 1.54
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 44.666.264.00 321 1.36
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 36.461.622.00 452 1.11
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 24.441.445.00 83 0.75


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 59.178.000.00 5 63.23
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 25.920.000.00 16 27.69
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.140.000.00 22 7.63
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 953.610.00 17 1.02
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 405.834.00 11 0.43

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 75.716.400.00 2 80.90
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.714.872.00 40 8.24
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.063.200.00 8 7.55
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.288.800.00 6 1.38
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 726.000.00 2 0.78
6. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 496.800.00 1 0.53
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 375.342.00 9 0.40
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 72.000.00 1 0.08
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 79.230.00 1 0.08
10. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 64.800.00 1 0.07


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 56.490.005.61 330 49.10
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 19.267.184.88 26 16.75
3. UNIKONSALT DOO BEOGRAD (17162128) 18.559.445.20 16 16.13
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.914.835.90 113 10.36
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.225.419.50 42 3.67
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.303.000.00 23 2.87
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 835.200.00 22 0.73
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 462.769.08 3 0.40

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 21.463.537.84 110 18.65
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 20.478.396.34 40 17.80
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 16.639.386.65 171 14.46
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 8.629.464.00 2 7.50
5. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 8.365.205.31 21 7.27
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.267.788.02 44 6.32
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.905.226.72 22 6.00
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 5.477.434.08 7 4.76
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.824.664.45 3 2.45
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.310.447.65 15 2.01


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 91.509.30 45 49.13
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 49.350.00 1 26.50
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 18.220.79 5 9.78
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.821.91 13 8.49
5. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 5.027.25 3 2.70
6. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.129.22 1 1.68
7. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 2.856.65 3 1.53
8. ZOPINVEST AD - U LIKVIDACIJI (17177354) 312.08 1 0.17
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 26.62 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 71.222.26 14 38.24
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 38.249.79 19 20.54
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 27.793.28 2 14.92
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 13.128.50 11 7.05
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 8.669.52 7 4.65
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.195.59 2 4.40
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 7.840.74 8 4.21
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.406.67 4 2.37
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.306.17 4 2.31
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.441.30 2 1.31


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 100.072.05 1 49.23
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 75.340.79 27 37.06
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 27.881.17 3 13.71

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 100.072.05 1 49.23
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 75.340.79 27 37.06
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 17.796.17 1 8.75
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 10.085.00 2 4.96


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.631.787.905.44 27 56.43
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.760.158.936.00 4 21.64
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.864.308.000.00 2 5.97
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 977.198.000.00 2 3.13
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 882.357.300.00 3 2.82
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 798.003.371.34 2 2.55
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 478.237.500.00 4 1.53
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 392.609.782.62 2 1.26
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 337.433.335.95 4 1.08
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 322.207.200.00 1 1.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 31.246.217.955.20 59 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 81.118.460.000.00 4 18.08
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 66.836.540.000.00 3 14.89
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 48.000.000.000.00 4 10.70
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 45.500.000.000.00 4 10.14
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 33.000.000.000.00 4 7.35
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 25.500.000.000.00 4 5.68
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 23.100.000.000.00 4 5.15
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 19.500.000.000.00 4 4.35
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 15.000.000.000.00 4 3.34
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 14.300.000.000.00 4 3.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 448.720.000.000.00 86 100.00