Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec januar 2014. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.375.700.757.00 269 72.49
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 488.127.286.00 2232 14.89
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 134.236.985.00 8230 4.10
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 109.184.533.00 3477 3.33
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 59.313.933.00 2076 1.81
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 37.844.118.00 1713 1.15
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 24.493.917.00 315 0.75
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.432.366.00 1114 0.35
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.161.364.00 128 0.31
10. EUROBANK A.D. (17171178) 4.569.399.00 355 0.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.213.148.135.00 8 37.02
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 926.885.845.00 202 28.28
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 649.152.678.00 826 19.81
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 127.423.553.00 127 3.89
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 70.934.340.00 4 2.16
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 56.578.707.00 138 1.73
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 50.514.126.00 17654 1.54
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 44.666.264.00 321 1.36
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 36.461.622.00 452 1.11
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 24.441.445.00 83 0.75


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 59.178.000.00 5 63.23
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 25.920.000.00 16 27.69
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.140.000.00 22 7.63
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 953.610.00 17 1.02
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 405.834.00 11 0.43

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 75.716.400.00 2 80.90
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.714.872.00 40 8.24
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.063.200.00 8 7.55
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 1.288.800.00 6 1.38
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 726.000.00 2 0.78
6. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 496.800.00 1 0.53
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 375.342.00 9 0.40
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 72.000.00 1 0.08
9. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 79.230.00 1 0.08
10. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 64.800.00 1 0.07


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 56.490.005.61 330 49.10
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 19.267.184.88 26 16.75
3. JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD (17162128) 18.559.445.20 16 16.13
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.914.835.90 113 10.36
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.225.419.50 42 3.67
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 3.303.000.00 23 2.87
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 835.200.00 22 0.73
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 462.769.08 3 0.40

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 21.463.537.84 110 18.65
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 20.478.396.34 40 17.80
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 16.639.386.65 171 14.46
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 8.629.464.00 2 7.50
5. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 8.365.205.31 21 7.27
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.267.788.02 44 6.32
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.905.226.72 22 6.00
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 5.477.434.08 7 4.76
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.824.664.45 3 2.45
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.310.447.65 15 2.01


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 91.509.30 45 49.13
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 49.350.00 1 26.50
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 18.220.79 5 9.78
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.821.91 13 8.49
5. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 5.027.25 3 2.70
6. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.129.22 1 1.68
7. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 2.856.65 3 1.53
8. ZOPINVEST AD (17177354) 312.08 1 0.17
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 26.62 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 71.222.26 14 38.24
2. EUROBANK A.D. (17171178) 38.249.79 19 20.54
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 27.793.28 2 14.92
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 13.128.50 11 7.05
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 8.669.52 7 4.65
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.195.59 2 4.40
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 7.840.74 8 4.21
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.406.67 4 2.37
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.306.17 4 2.31
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.441.30 2 1.31


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 100.072.05 1 49.23
2. EUROBANK A.D. (17171178) 75.340.79 27 37.06
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 27.881.17 3 13.71

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 100.072.05 1 49.23
2. EUROBANK A.D. (17171178) 75.340.79 27 37.06
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 17.796.17 1 8.75
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 10.085.00 2 4.96


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.631.787.905.44 27 56.43
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.760.158.936.00 4 21.64
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.864.308.000.00 2 5.97
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 977.198.000.00 2 3.13
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 882.357.300.00 3 2.82
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 798.003.371.34 2 2.55
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 478.237.500.00 4 1.53
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 392.609.782.62 2 1.26
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 337.433.335.95 4 1.08
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 322.207.200.00 1 1.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 31.246.217.955.20 59 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 81.118.460.000.00 4 18.08
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 66.836.540.000.00 3 14.89
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 48.000.000.000.00 4 10.70
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 45.500.000.000.00 4 10.14
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 33.000.000.000.00 4 7.35
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 25.500.000.000.00 4 5.68
7. EUROBANK A.D. (17171178) 23.100.000.000.00 4 5.15
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 19.500.000.000.00 4 4.35
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 15.000.000.000.00 4 3.34
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 14.300.000.000.00 4 3.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 448.720.000.000.00 86 100.00