Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2014. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 207.158.964.00 4360 21.44
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 116.109.650.00 8320 12.01
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 111.319.876.00 2483 11.52
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 107.532.600.00 1731 11.13
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 97.707.486.00 420 10.11
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 95.241.770.00 6386 9.86
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 87.411.309.00 4822 9.04
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 58.045.278.00 2447 6.01
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 34.141.534.00 155 3.53
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 13.747.168.00 518 1.42

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 266.087.369.00 1151 27.53
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 178.469.874.00 172 18.47
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 92.142.205.00 168 9.53
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 83.048.501.00 1737 8.59
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 66.043.815.00 656 6.83
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 61.807.167.00 28634 6.40
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 58.208.567.00 167 6.02
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 38.020.669.00 35 3.93
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 36.954.733.00 10 3.82
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 21.756.409.00 124 2.25


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 84.287.000.00 169 27.86
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 59.698.203.00 14 19.73
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 51.080.776.32 31 16.88
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 50.858.720.00 23 16.81
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 39.255.230.00 210 12.97
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 9.831.780.00 3 3.25
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 7.541.930.00 31 2.49

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 93.082.261.16 181 30.77
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 58.322.250.00 1 19.28
3. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 43.815.700.00 9 14.48
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 32.760.960.00 10 10.83
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 18.626.855.08 68 6.16
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 12.393.683.08 69 4.10
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 11.240.900.00 1 3.72
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.824.247.96 63 2.59
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 6.736.798.08 2 2.23
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.380.080.00 6 1.45


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 929.696.614.60 9 96.95
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.857.314.33 79 1.65
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.552.748.42 23 0.58
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.377.220.00 119 0.35
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.778.088.13 103 0.29
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.550.005.00 5 0.16
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 61.845.00 3 0.01
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 89.806.80 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 927.843.891.27 3 96.75
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.152.017.89 54 1.06
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.160.439.69 27 0.85
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 3.743.815.91 153 0.39
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.471.782.83 20 0.36
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.145.597.60 6 0.12
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 852.750.00 3 0.09
8. INTERCITY BROKER AD (17421506) 818.700.22 27 0.09
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 736.397.36 3 0.08
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 724.068.41 4 0.08


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 93.079.44 54 54.86
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 46.061.86 14 27.15
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.209.55 6 6.61
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.207.56 4 3.66
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.928.61 2 3.49
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.110.65 3 1.83
7. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 2.192.16 2 1.29
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.880.17 9 1.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 37.647.46 20 22.19
2. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 34.814.70 8 20.52
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 27.122.38 22 15.99
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 19.769.60 11 11.65
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.327.28 9 7.27
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 10.927.94 10 6.44
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 10.614.15 1 6.26
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.452.72 2 4.39
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 6.923.25 6 4.08
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 819.92 1 0.48


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 143.520.56 40 51.75
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 115.014.58 2 41.47
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 15.849.21 7 5.72
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.945.00 2 0.70
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 986.46 1 0.36

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 143.520.56 40 51.75
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 66.955.74 3 24.14
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 50.003.84 1 18.03
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 15.849.21 7 5.72
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 986.46 1 0.36


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.702.645.569.49 16 28.63
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.786.668.000.00 11 15.75
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.000.000.000.00 2 9.87
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.892.181.648.28 14 9.51
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.492.817.593.00 6 8.20
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.151.402.746.06 4 7.08
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.776.587.700.00 3 5.84
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.256.159.000.00 4 4.13
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.141.311.300.00 2 3.75
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 803.949.528.70 4 2.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 30.399.373.572.10 77 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 64.567.570.000.00 4 18.09
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 46.000.000.000.00 4 12.89
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 39.000.000.000.00 4 10.93
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 38.000.000.000.00 4 10.65
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 34.762.430.000.00 4 9.74
6. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 19.500.000.000.00 4 5.46
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.100.000.000.00 4 4.23
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 14.200.000.000.00 4 3.98
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 13.800.000.000.00 4 3.87
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 13.100.000.000.00 4 3.67

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 356.830.000.000.00 83 100.00