Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2014. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 195.982.940.00 5164 26.64
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 191.415.191.00 4401 26.02
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 116.175.649.00 1595 15.79
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 87.337.800.00 951 11.87
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 37.179.179.00 1746 5.05
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 20.278.021.00 213 2.76
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 17.646.621.00 281 2.40
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 16.488.294.00 215 2.24
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 15.206.184.00 32 2.07
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 10.645.878.00 366 1.45

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 188.810.055.00 934 25.67
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 106.336.133.00 254 14.46
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 105.515.897.00 978 14.34
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 75.327.074.00 10 10.24
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 60.042.906.00 1057 8.16
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 47.745.078.00 114 6.49
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 43.249.161.00 103 5.88
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 30.167.385.00 11055 4.10
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 12.083.719.00 187 1.64
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 11.326.485.00 79 1.54


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 32.292.097.32 64 40.64
2. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 14.626.359.12 267 18.41
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 13.123.000.00 133 16.51
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.618.400.00 18 10.85
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 4.410.700.00 156 5.55
6. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 3.380.500.00 200 4.25
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.715.108.00 45 3.42
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 298.080.00 14 0.38

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 29.150.804.28 1 36.68
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 22.226.266.96 282 27.97
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.001.161.06 101 12.59
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.699.491.52 387 12.21
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 2.616.234.36 11 3.29
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.444.784.06 34 3.08
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.398.118.46 31 1.76
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 575.159.40 16 0.72
9. EUROBANK A.D. (17171178) 342.257.96 6 0.43
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 329.941.96 6 0.42


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.096.350.97 233 37.97
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 18.746.807.28 7 27.28
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 7.730.406.60 8 11.25
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.950.572.00 232 10.11
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.863.052.85 219 8.53
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.373.840.00 8 3.45
7. EUROBANK A.D. (17171178) 510.000.00 2 0.74
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 455.411.58 2 0.66

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 18.103.736.56 1 26.34
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 13.246.776.20 69 19.27
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 7.182.480.00 250 10.45
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.328.710.74 52 9.21
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 4.113.804.80 39 5.99
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.460.101.28 29 5.03
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.473.062.72 11 3.60
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.259.922.42 21 3.29
9. EUROBANK A.D. (17171178) 1.986.562.08 15 2.89
10. HALKBANK - broker (17601093) 1.202.924.00 31 1.75


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.947.085.38 4 44.46
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.832.668.87 45 41.85
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 498.088.65 5 11.37
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 34.239.39 35 0.78
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 33.997.41 21 0.78
6. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 19.165.68 6 0.44
7. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 13.909.18 1 0.32

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.413.777.31 3 77.96
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 780.927.24 18 17.83
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 60.041.22 36 1.37
4. EUROBANK A.D. (17171178) 54.551.44 24 1.25
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 30.518.40 5 0.70
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.144.61 11 0.37
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 11.079.26 13 0.25
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.120.78 2 0.12
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 3.741.20 1 0.09
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.398.00 1 0.03


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 449.947.96 1 61.67
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 150.970.60 1 20.69
3. EUROBANK A.D. (17171178) 110.441.98 37 15.14
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 13.984.77 5 1.92
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 4.307.83 1 0.59

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 605.226.39 3 82.95
2. EUROBANK A.D. (17171178) 110.441.98 37 15.14
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 13.984.77 5 1.92


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.910.476.050.00 6 45.26
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.378.616.779.10 14 15.58
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.806.650.300.00 2 11.83
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 987.948.582.81 3 6.47
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 884.571.300.00 1 5.79
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 522.542.169.30 2 3.42
7. EUROBANK A.D. (17171178) 461.039.500.00 1 3.02
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 461.039.500.00 1 3.02
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 390.103.900.00 4 2.56
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 199.981.913.79 1 1.31

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 15.268.018.167.00 40 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 65.000.000.000.00 4 30.95
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 31.000.000.000.00 4 14.76
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 29.000.000.000.00 4 13.81
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.283.330.000.00 2 6.33
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.300.000.000.00 4 3.95
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.090.910.000.00 4 3.85
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.000.000.000.00 3 3.33
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 6.650.000.000.00 4 3.17
9. EUROBANK A.D. (17171178) 6.200.000.000.00 4 2.95
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.800.000.000.00 4 2.76

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 210.000.000.000.00 66 100.00