Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2014. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 133.483.051.00 4521 21.56
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 122.170.580.00 695 19.73
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 119.191.877.00 39 19.25
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 102.129.664.00 2164 16.50
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 42.931.526.00 486 6.93
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 24.858.844.00 691 4.02
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.641.448.00 1865 3.82
8. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 14.839.750.00 670 2.40
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 10.169.346.00 240 1.64
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 8.409.155.00 1174 1.36

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 182.845.194.00 144 29.53
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 110.241.577.00 135 17.81
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 79.725.202.00 805 12.88
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 62.647.565.00 903 10.12
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 36.951.740.00 6 5.97
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 35.158.366.00 633 5.68
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 28.067.941.00 75 4.53
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 23.480.883.00 10091 3.79
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 15.272.933.00 17 2.47
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 11.110.017.00 166 1.79


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 25.855.710.00 360 59.72
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.287.716.00 65 30.69
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.804.880.00 29 6.48
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.344.000.00 4 3.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.317.504.00 84 23.83
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.344.106.00 107 16.96
3. ŠUMADIJA BROKER AD (17312502) 6.380.082.00 35 14.74
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.115.826.00 95 14.13
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.718.460.00 40 6.28
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.228.324.00 9 5.15
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.036.130.00 21 4.70
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.019.620.00 15 2.36
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 983.936.00 14 2.27
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 777.530.00 9 1.80


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 124.942.602.86 11 31.70
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 106.896.469.52 625 27.12
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 106.685.029.20 8 27.07
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 31.806.010.80 567 8.07
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 12.081.861.36 1 3.07
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 5.012.700.00 271 1.27
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.319.442.56 16 0.84
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.851.065.00 5 0.72
9. EUROBANK A.D. (17171178) 396.100.00 1 0.10
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 143.921.28 1 0.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 120.393.301.86 9 30.55
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 77.550.525.85 20 19.68
3. FIMAKS RAČUNOVODSTVO A.D. BEOG (17341189) 70.691.417.34 230 17.94
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 39.911.089.35 2 10.13
5. HALKBANK - broker (17601093) 29.841.825.00 532 7.57
6. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 20.539.172.13 351 5.21
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 9.787.246.32 1 2.48
8. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 7.415.000.50 2 1.88
9. SBD CONSULTING AD SUBOTICA (08724792) 4.966.500.00 267 1.26
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.718.232.29 23 0.94


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 317.939.31 14 69.64
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 51.810.32 5 11.35
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 45.688.05 17 10.01
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 31.764.53 18 6.96
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.951.59 12 1.08
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.413.42 10 0.97

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 294.765.02 1 64.56
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 71.016.44 3 15.55
3. EUROBANK A.D. (17171178) 35.003.64 15 7.67
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 25.699.04 22 5.63
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.868.92 12 3.04
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.925.48 3 1.74
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.882.24 8 0.63
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.831.10 4 0.62
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.961.44 6 0.43
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 426.50 1 0.09


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.612.040.00 1 95.94
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 185.079.40 3 3.16
3. EUROBANK A.D. (17171178) 39.439.86 15 0.67
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 9.767.34 4 0.17
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.390.26 2 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.612.040.00 1 95.94
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 188.469.66 5 3.22
3. EUROBANK A.D. (17171178) 39.439.86 15 0.67
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 9.767.34 4 0.17


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.598.852.075.00 13 37.07
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.406.537.500.00 4 11.34
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.131.788.978.74 5 9.12
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 796.454.957.04 1 6.42
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 698.022.600.00 3 5.63
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 681.049.530.75 6 5.49
7. EUROBANK A.D. (17171178) 500.000.000.00 1 4.03
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 491.306.500.00 1 3.96
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 479.199.700.00 2 3.86
10. MOBI BANKA AD (17138669) 393.045.200.00 1 3.17

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.405.084.467.26 51 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 24.850.000.000.00 4 23.91
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 20.200.000.000.00 2 19.44
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 19.500.000.000.00 4 18.76
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.600.000.000.00 3 8.28
5. EUROBANK A.D. (17171178) 7.000.000.000.00 1 6.74
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 5.500.000.000.00 2 5.29
7. MOBI BANKA AD (17138669) 3.100.000.000.00 3 2.98
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.600.000.000.00 2 2.50
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.500.000.000.00 1 2.41
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.500.000.000.00 1 2.41

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 103.920.000.000.00 37 100.00