Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec avgust 2014. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 150.007.492.00 4543 23.92
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 125.047.295.00 944 19.94
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 81.934.252.00 281 13.07
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 76.663.877.00 2252 12.23
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 53.595.578.00 1592 8.55
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 33.725.760.00 2189 5.38
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 30.446.656.00 88 4.86
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 18.647.580.00 13 2.97
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 15.695.175.00 1256 2.50
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 13.857.111.00 290 2.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 217.289.978.00 807 34.65
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 77.064.134.00 151 12.29
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 52.285.901.00 509 8.34
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 48.837.378.00 923 7.79
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 40.623.600.00 80 6.48
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 37.339.029.00 104 5.95
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 34.567.430.00 11023 5.51
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 33.824.539.00 98 5.39
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 17.658.785.00 12 2.82
10. JUBMES BANKA - broker (77074433) 15.461.100.00 1 2.47


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 100.927.981.00 2 76.41
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.532.638.00 49 8.73
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 10.166.400.00 133 7.70
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.462.700.00 313 7.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 100.870.000.00 1 76.36
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.519.852.00 100 6.45
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.892.700.00 210 4.46
4. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 4.828.056.00 5 3.66
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.592.500.00 62 3.48
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.249.239.00 54 2.46
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.130.072.00 23 1.61
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 444.800.00 16 0.34
9. EUROBANK A.D. (17171178) 366.000.00 5 0.28
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 306.000.00 3 0.23


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 465.202.998.40 3 59.22
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 316.803.999.93 39 40.33
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.191.626.81 7 0.15
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 922.500.38 2 0.12
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 537.500.00 1 0.07
6. EUROBANK A.D. (17171178) 442.000.00 1 0.06
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 227.525.00 2 0.03
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 178.850.00 2 0.02
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 103.700.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 465.202.998.40 3 59.22
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 315.631.044.00 6 40.18
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.693.137.79 6 0.22
4. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 1.227.382.38 34 0.16
5. EUROBANK A.D. (17171178) 642.000.00 3 0.08
6. WISE BROKER (17252461) 537.500.00 1 0.07
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 233.544.40 1 0.03
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 202.000.00 2 0.03
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 137.393.55 1 0.02
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 103.700.00 1 0.01


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.096.146.77 54 88.50
2. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 47.955.75 2 3.87
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 47.827.43 40 3.86
4. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 16.948.42 19 1.37
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.685.34 2 1.27
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 5.556.40 1 0.45
7. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 5.098.56 3 0.41
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.966.00 3 0.16
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.343.88 8 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 989.576.96 4 79.90
2. EUROBANK A.D. (17171178) 89.685.31 32 7.24
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 56.316.24 32 4.55
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 35.458.58 14 2.86
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 17.588.93 10 1.42
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 16.102.49 11 1.30
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 14.479.47 20 1.17
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 12.102.51 6 0.98
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 5.541.01 2 0.45
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.677.05 1 0.14


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 849.313.20 1 85.99
2. EUROBANK A.D. (17171178) 105.933.54 37 10.72
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 28.592.68 2 2.89
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.889.39 3 0.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 849.313.20 1 85.99
2. EUROBANK A.D. (17171178) 105.933.54 37 10.72
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 28.592.68 2 2.89
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.889.39 3 0.39


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.026.787.251.94 6 29.25
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.425.184.200.00 3 14.26
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.913.098.436.42 3 12.12
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.854.342.121.00 12 11.88
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.393.142.800.00 2 9.96
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.173.773.500.00 3 4.89
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 946.804.700.00 5 3.94
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 819.986.500.00 1 3.41
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 781.743.850.00 2 3.25
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 499.883.064.20 1 2.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 24.026.090.023.56 45 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 62.000.000.000.00 4 25.57
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 28.000.000.000.00 4 11.55
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 26.000.000.000.00 4 10.72
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 25.500.000.000.00 4 10.52
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.050.000.000.00 4 7.44
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.300.000.000.00 3 4.66
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.700.000.000.00 4 3.59
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.400.000.000.00 4 3.46
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 7.400.000.000.00 4 3.05
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 7.300.000.000.00 4 3.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 242.500.000.000.00 76 100.00